CDA Leiden: Laat je stad leven!

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Link

Dossier betaald parkeren

Link

Leidse jongerenafdeling

Link

Laatste nieuws

2116159
7 december 2016 - Bart van Horck

Op 15 december a.s. ALV en politiek café met burgemeester Henri Lenferink

Het CDA Leiden organiseert op donderdag 15 december 2016 vanaf 20.00 uur een ALV. De inloop start vanaf 19.30 uur. Na de ALV is er wederom een politiek café. Het politiek café vindt plaats in etablissement Buddhas (Botermarkt 20) en …

Een verfraaiing van een terras.
28 november 2016 - Joost Bleijie

Opinie: Precariobelasting is geen melkkoe

Een verfraaiing van een terras.

De periode tussen Leidens Ontzet en Oud & Nieuw is traditioneel de periode waarin de gemeenteraad zich buigt over de begroting voor de komende jaren. Debatten over geld hebben vaak de neiging om droog en …

28 november 2016 - Moniek van Sandick-Sopers

STOP HET GEPROP!!

Leiden heeft een woningbouwopgave van 6500 woningen! Waar gaan die komen in de minst groene stad van Nederland? In hoge flats? Op voetbalvelden of schoolpleinen? In de parken, over de singels en grachten, in lege kantoren? Het is een vraag …

23 november 2016 - Roeland Storm

Illegaal vuurwerk bestrijden

 

Elk jaar bespreekt de gemeenteraad of er meer vuurwerkvrije zones in Leiden moeten komen. Een politieke traditie waarbij symboolpolitiek hoogtij voert. Parken worden vuurwerkvrij gemaakt, terwijl al vrijwel niemand vuurwerk in deze parken afsteekt. Symboolpolitiek, die voorbijgaat aan de …

Duurzaamheidsagenda Leiden 2016-2020
5 november 2016 - Arine Sijl

Hoe staat het met de Duurzaamheidsagenda en de warmtevisie?

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 in de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, heeft het CDA gepleit voor het bespreken van de resultaten van de duurzaamheidsagenda. ‘Het is nu bijna een jaar geleden dat de agenda door de Raad

Senior-Driver-Lady1
5 november 2016 - Arine Sijl

Zorg om digitalisering: zorg voor seniorenkaarten

De gemeente is bezig met het digitaliseren van de dienstverlening naar de Leidenaren. Zowel voor het aanvragen van een paspoort of een verhuizing als nu ook voor het parkeren, wordt de dienstverlening van de gemeente gedigitaliseerd. Het CDA heeft de

Euro
27 oktober 2016 - Joost Bleijie

Gemeentefinancien tot 2020 door diepe dalen

Er is iets bijzonders aan de hand met de gemeentelijke begroting, zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie. “De gemeentefinanciën zijn doorgaans niet het meest sexy of het meest spectaculaire onderwerp dat op de raadsagenda staat. Het zijn taaie, dikke stukken …

TwitterIcoonCDA